Die elemente van 'n e-pos adres

Leer watter karakters gebruik kan word

E-posadresse, bv. "Me@example.com", bestaan ​​uit verskeie elemente.

Mees prominent vind jy die '@' -karakter in die middel van elke e-pos adres. Die regte naam is die domeinnaam , "example.com" in ons voorbeeld.

Die Domeinnaam

Domeine op die internet volg 'n hiërargiese stelsel. Daar is 'n sekere aantal topvlak domains ("com," "org," "info", "de" en ander land codes), wat die laaste deel van elke domeinnaam bou. Binne so 'n topvlak domein word persoonlike domeinnamen toegewys aan mense en organisasies wat daarop aansoek doen. 'ongeveer' is 'n voorbeeld van so 'n persoonlike domeinnaam. Die domein eienaar kan dan vryelik subvlak domeine opstel om iets soos "boetius.example.com" te vorm.

Tensy jy jou eie domein koop, het jy nie veel sê (of selfs keuse) aangaande die reg, die domeinnaam deel van jou e-posadres nie.

Die gebruikersnaam

Aan die "links" van die '@' teken is die gebruikersnaam. Dit dui aan wie op 'n domein die eienaar van 'n e-pos adres is, byvoorbeeld, "ek."

As dit nie deur u skool of werkgewer (of vriend) aan u toegewys is nie, kan u die gebruikersnaam vrylik kies. As jy byvoorbeeld vir 'n gratis e-pos rekening aanmeld , kan jy jou eie kreatiewe gebruikersnaam invoer.

Jy is egter nie heeltemal gratis nie. Trouens, die aantal karakters wat gebruik kan word, is die gebruikersnaam van e-posadresse letterlik genommer. Alles wat nie uitdruklik toegelaat word nie, is verbode.

Karakters word toegelaat in e-posadresse

Nou, wat is die karakters wat gebruik kan word om 'n e-pos adres te bou? As ons die relevante internet standaard dokument raadpleeg, RFC 2822, identifiseer dit 'n verskriklike ingewikkelde strewe.

Die gebruikersnaam bestaan ​​uit woorde , geskei deur kolletjies ['.']. 'N Woord is 'n sogenaamde atoom of aangehaalde string. 'N Atoom is

'N Aanduidingsteks begin en eindig met 'n aanhalingstekens ("). Tussen die aanhalingstekens kan jy enige ASCII-karakter (nou 0 tot 177), met die uitsondering van die kwotasie self en die koetsopgawe (' / r ') Die aanhalingstekens met 'n terugslag ('/') om dit in te sluit. Die terugslag sal enige karakter aanhaal. Die terugslag veroorsaak dat die volgende karakter die spesiale betekenis wat dit gewoonlik in die konteks sou hê, sou verloor. gekwoteerde string maar verskyn as 'n kwotasie daarin.

Ek dink dit is die beste as ons dit alles gou (aangehaal of nie) gou vergeet.

Karakters wat jy in jou epos adres moet gebruik

Waarna die standaard neerkom, word gebruik

In kort, gebruik kleinletters , syfers en die onderstreep om jou e-posadres te skep.